Lessen

Op donderdagmiddag worden er lessen gegeven. Deze lessen vinden plaats in groepjes of individueel. Daarnaast zijn er ensemblelessen. In deze ensemblelessen, ook op de donderdagmiddag, krijgen de kinderen les met leeftijdsgenootjes. Elk kind krijgt een instrument mee naar huis om te oefenen. De lessen worden gegeven door een gediplomeerde muziekdocent en tevens onze dirigent van de brassband.

Tarieven

De kosten van de muzieklessen op de donderdagmiddag zijn 30 euro per maand. Hiervoor krijgt uw kind een instrument mee naar huis, les van een gediplomeerde muziekdocent. Er is een fonds beschikbaar; het jeugdcultuurfonds. Wanneer ouders de financiële middelen niet beschikbaar hebben kunnen ze aanspraak maken op een bijdrage uit dit fonds.

Waarom muziek maken goed is voor uw kind:

Naast dat muziek maken ontzettend leuk is, wordt er momenteel veel onderzoek gedaan naar wat muziek doet met de (hersen)ontwikkeling van een kind. De voorlopige conclusie: zingen en musiceren ondersteunt de ontwikkeling van sleutelvaardigheden als luisteren en lezen en stimuleert de emotionele intelligentie. Hieronder zal in het kort iets uitgelicht worden waaruit blijkt hoe belangrijk muziek kan zijn voor de emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind.

De hersenen worden tijdens het musiceren getraind om verschillende geluiden te filteren en de klanken die nodig zijn voor het maken van muziek te herkennen. Kinderen die muziek maken blijken in een (rumoerige) klas waar lesgegeven wordt ook belangrijke informatie beter te verwerken. Deze kinderen kunnen de bijgeluiden als kuchen, fluisteren, het schuiven van stoelen e.d. beter wegfilteren dan kinderen die geen muziek maken. Op deze manier is er meer ruimte om informatie op te nemen.

Naast het opnemen van informatie herkent het muzikaal getrainde brein is ook beter emoties. In gesproken taal wordt niet alleen gebruik gemaakt van woorden maar ook van toonhoogte, geluidsterkte en ritme. Op deze manier zetten wij ons boodschap kracht bij. Tijdens het maken van muziek komen ook alle bovenstaande punten aan bod. Door het maken van muziek wordt dit extra gestimuleerd en zullen kinderen/mensen makkelijker en beter emoties leren herkennen. U begrijpt dat dit van groot belang is voor de emotionele ontwikkeling van het kind. 

Maar met alleen 'goed leren luisteren' en het stimuleren van de emotionele ontwikkeling houdt het nog niet op. Muziek heeft naast dit alles ook een positief effect op kinderen die last hebben van dyslexie. Kinderen die leesproblemen hebben, hebben vaak ook moeite met het luisteren naar, en herkennen van de verschillende klanken. Het luisteren is van essentieel belang om goed te leren lezen. Gebrekkig luisteren kan een kind op een dwaalspoor zetten waardoor het de rest van zijn/haar leven last kan houden van het 'verkeerd' koppelen van klanken. Dyslexie is niet alleen een auditief probleem, deze kinderen hebben vaak ook moeite met het automatiseren op andere gebieden. Door het maken van muziek worden de verschillende gebieden in de hersenen getraind waardoor de informatiestroom tussen deze gebieden soepeler gaat verlopen. Dit kan ervoor zorgen dat de problemen waar het kind tegen aanloopt verminderen.

We kunnen dus concluderen dat het maken van muziek niet alleen leuk is om te doen maar ook zeker van invloed is op de ontwikkeling van uw kind. Bovenstaande informatie is gehaald uit een onderzoek van het 'Jeugd Cultuurfonds Nederland'.